Telefon: 0727.35.76.23; e-mail: info@absoluteschool.net         Cursurile si examenele se desfasoara online (videoconferinta, in direct cu trainerul) conf. OUG 97/2020.
Calea Plevnei nr. 136
Bucuresti          
021.31.41.444      0727.35.76.23
0766.48.73.48
E-mail: info@absoluteschool.net
>>> NOUTĂŢI
  • Curs Recrutare-avansat
  • Curs engleza-grupe mici
  • Meditatii limba engleza
  • Curs DPO (GDPR)
  • RESPONSABIL DE MEDIU
  • Curs VBA IN EXCEL (detalii)

Curs DPO-Protectia datelor-Bucuresti - intrebari si raspunsuri - Absolute School


In ce consta partea practica a cursului?
PARTEA PRACTICA A CURSULUI DE DPO include exemple de documente utilizate in activitatea DPO (informari catre clienti/angajati, registrele activitatilor de prelucrare, model de clauze contractuale intre operator si imputernicit, tematica instruirii personalului in privinta protectiei datelor, model de raspuns la cererea unui client, fisa postului pentru DPO, etc), precum si explicatii privind aplicarea articolelor din GDPR si influenta asupra activitatii companiilor

Ce fel de diploma obtinem la finalul acestui curs?
La finalul cursului, participantii vor primi: o diploma de specializare din partea Absolute School si un certificat Europass (in limba engleza), cu detalierea competentelor dobandite in urma participarii la curs.

Ca sa fiu numit DPO ar trebui sa am un curs autorizat?
NU. In privinta DPO-ului, art. 37 din Regulamentul (UE) 2016/679 (GDRP) prevede ca Responsabilul cu protectia datelor este desemnat pe baza calitatilor profesionale si, in special, a cunostintelor de specialitate in dreptul si practicile din domeniul protectiei datelor, precum si pe baza capacitatii de a indeplini sarcinile. Prin urmare, legislatia europeana nu prevede existenta unei certificari in privinta DPO-ului, ci doar calitati profesionale, cunostinte de specialitate si capacitatea de a indeplini sarcinile .

Care sunt conditiile de participare la acest curs?
Acest curs poate fi urmat de orice persoana, indiferent de nivelul de studii.

Cu diploma obtinuta pot presta servicii ca DPO extern (pentru alte firme)?
Da, intrucat art. 37 din Regulamentul (UE) 2016/679 (GDRP) prevede ca Responsabilul cu protectia datelor este desemnat pe baza calitatilor profesionale si, in special, a cunostintelor de specialitate in dreptul si practicile din domeniul protectiei datelor, precum si pe baza capacitatii de a indeplini sarcinile. Prin urmare, legislatia europeana nu prevede existenta unei certificari in privinta DPO-ului, ci doar calitati profesionale, cunostinte de specialitate si capacitatea de a indeplini sarcinile .

Care firme/institutii trebuie sa numeasca un DPO?
Raspunsul il gasim la articolul 37 din GDPR.

(1)Operatorul și persoana împuternicită de operator desemnează un responsabil cu protecția datelor ori de câte ori: (a) prelucrarea este efectuată de o autoritate sau un organism public, cu excepția instanțelor care acționează în exercițiul funcției lor jurisdicționale; (b) activitățile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator constau în operațiuni de prelucrare care, prin natura, domeniul de aplicare și/sau scopurile lor, necesită o monitorizare periodică și sistematică a persoanelor vizate pe scară largă; sau (c) activitățile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator constau în prelucrarea pe scară largă a unor categorii speciale de date, menționată la articolul 9, sau a unor date cu caracter personal privind condamnări penale și infracțiuni, menționată la articolul 10.


Ce inseamna, de fapt, date personale?
Raspunsul il gasim la art.4 din GDPR.
În sensul prezentului regulament: 1. „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.


 I N A P O I